Ce sunt obligatiunile de stat ? Întrebare

Alex Alex 24 Septembrie (ed.)

Obligațiunile de stat sunt titluri de valoare emise de guvernele naționale pentru a împrumuta bani de la investitori sau instituții financiare. Acestea reprezintă o modalitate prin care guvernele pot să-și finanțeze cheltuielile sau să refinanceze datorii existente. Atunci când un guvern emite obligațiuni de stat, el se angajează să plătească investitorilor dobânzi periodice (cupon) și să restituie suma principală la maturitatea obligațiunii.

Iată câteva caracteristici cheie ale obligațiunilor de stat:

  1. Dobândă sau cupon: Obligațiunile de stat generează dobânzi pentru investitori în fiecare an sau la intervale regulate. Această dobândă este cunoscută sub numele de "cupon" și este exprimată ca un procent din valoarea nominală a obligațiunii. De exemplu, o obligațiune cu un cupon de 5% și o valoare nominală de 1.000 de dolari va plăti investitorului 50 de dolari în fiecare an.

  2. Valoarea nominală: Este suma pe care guvernul se angajează să o restituie investitorilor la maturitatea obligațiunii. Acesta este și numit "principal" sau "capital".

  3. Termenul de maturitate: Obligațiunile de stat au o durată specifică, cunoscută sub numele de termen de maturitate. La maturitate, guvernul trebuie să restituie valoarea nominală a obligațiunii investitorilor.

  4. Lichiditate: Unele obligațiuni de stat pot fi tranzacționate pe piețele financiare secundare înainte de maturitate, ceea ce le conferă lichiditate. Cu toate acestea, prețul de vânzare al obligațiunii pe piața secundară poate varia în funcție de ratele dobânzii curente și alte factori de piață.

  5. Riscul emitenței: Obligațiunile de stat sunt considerate adesea instrumente financiare cu un grad scăzut de risc, deoarece sunt emise de guverne naționale. Cu toate acestea, există totuși riscul ca un guvern să nu-și onoreze obligațiunile, deși acest lucru este rar în cazul guvernelor dezvoltate și bine cotate.

  6. Scutirea de impozit: În unele țări, dobânzile obținute din obligațiuni de stat pot fi scutite de impozit sau impozitate la rate mai mici, ceea ce le face atrăgătoare pentru investitori.

Obligațiunile de stat pot fi utilizate ca instrumente de investiție, pentru diversificarea portofoliului și pentru obținerea veniturilor din dobânzi. Ele sunt, de asemenea, importante pentru guvernele care le emit, deoarece le oferă o sursă de finanțare pe termen lung pentru proiecte și programe.

Din păcate, încă nu există comentarii